Stress

Stress brengt een fysieke reactie bij iemand teweeg. Er kunnen allerlei hormonen worden aangemaakt, waaronder adrenaline. Als iemand langdurig onder stress staat, is er cortisol in het bloed te vinden. Na nog langere tijd komen er ook veranderingen in de hersenen en mogelijk ook in organen. Uiteindelijk raakt iemand uitgeput en daarna volgt de dood. Dat kan overigens een tijdje duren…

Stress is deel van het leven, maar het wordt gevaarlijk als je continu een gevoel hebt dat je het niet aankunt. Hoe ga je ermee om? Als er druk is op je werk, ga je dan harder werken, nog meer je best doen? Krampachtig proberen controle te krijgen?  Het lijkt een oplossing die emotioneel rust geeft, maar je lichaam zal nog sneller uitgeput raken.

Op grotere schaal lijkt dit ook economisch te gebeuren. Door de crisis worden we gedwongen te veranderen, dat geeft stress. We gaan nog harder alles rondpompen, harder hollen, maatregelen nemen. Echte verandering zie je nog nauwelijks.

Het lijkt paradoxaal om als er stress is, te gaan ontspannen, maar het werkt wel. Als je de tijd neemt om ook echt te ontspannen, kun je er daarna weer beter tegen. Met een ontspannen geest bedenk je ook weer effectievere manieren om met stressvolle situaties om te gaan.

Er zijn vele manieren om te ontspannen. Massage is heel goed voor het zenuwstelsel, yoga helpt ontspannen, heartmath ademoefeningen werken heel goed, neurofeedback zorgt weer voor herstel in de hersenen.

Ieder heeft zo zijn manier om van het sympatische naar het parasympatische zenuwstelsel te gaan. Het zijn 2 polen en je lichaam heeft beide polen nodig.

Als we ontspannen worden we vaak besprongen door allerlei zorgelijke gedachten. Ook dat is een kunst op zich om je daar niet door te laten weerhouden. Mindfulness is een manier daarvoor. Of meditatie. En niet te hard je best doen!!!