Informatie

Privacy Verklaring

Onze website en email voldoen voor 100% aan de moderne internetstandaarden. Die zijn in het leven geroepen om daarmee het internet voor iedereen toegankelijker, veiliger en betrouwbaarder te maken.
Getest door Internet.nl, een initiatief van de internetgemeenschap en de Nederlandse Overheid.

Privacyverklaring

Psychologiepraktijk Richters hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Dit komt overeen met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door mijn lidmaatschap van het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen, werk ik volgens de Beroepscode van het NIP, die te vinden is op www.psynip.nl. Belangrijk daarin is dat ik beroepsgeheim heb; ik deel persoonlijke gegevens alleen met derden (huisartsen en anderen) na toestemming van de cliënt.

Meer weten? Download deze Privacy Verklaring 24 mei 2018.