Hersenen trainen

De hersenen kun je trainen.

Er zijn voortdurend prikkels die op de hersenen inwerken. Als je iets nieuws leert, bijvoorbeeld fietsen, krijg je prikkels uit de omgeving die inwerken op je zenuwstelsel. In de hersenen wordt de informatie overgedragen die nodig is om je evenwicht te bewaren en te kunnen fietsen. Zo leer je door te oefenen de juiste aansturing om te kunnen fietsen.

hersenen trainen
hersenen trainen

Tijdens mijn studie neuropsychologie was ik gefascineerd door een experiment bij ratten. Er waren twee kooien met ratten, de ene kooi had allemaal speeltjes voor de ratten, de andere was leeg. De cellen in de hersenen van de ratten uit de kooi met speeltjes hadden veel meer verbindingen gemaakt.

Nu kun je niet zomaar concluderen dat speeltjes of allerlei prikkels goed zijn voor de ontwikkeling van de hersenen. Het is de kunst om de gewenste verbindingen te verkrijgen.

Zo is dat ook bij neurofeedback. Het doel is om de hersenen in de juiste richting te trainen. Met de informatie die uit het QEEG komt, kunnen we zien wat er afwijkt en wat je kunt gaan trainen.

De hersenen zijn heel ontvankelijk voor beloning en reageren direct. Als de menselijk bewuste wil er bij komt kijken is het veel moeilijker iets te veranderen, denk maar aan goede voornemens. Oude ingesleten paden in de hersenen zijn moeilijk te veranderen, nieuwe paden inslijten werkt veel beter. Het is dus raadzaam om nieuwe goede gewoonten aan te nemen in plaats van iets af proberen te leren. In stresssituaties schiet je vaak automatisch in de oude patronen. Bij ontwikkelende hersenen, dus met name bij kinderen, verdwijnen verbindingen ook weer.

Soms is het ook prettig dat de hersenen niet reageren op elke prikkel en met meditatie of ademtraining kan er meer rust in de hersenen ontstaan.