Cognitieve Gedrags Therapie

Cognitieve gedragstherapie is een therapie die je − voornamelijk door oefeningen −  leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en om er anders mee om te gaan. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. De effectiviteit is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort. Een vorm van deze therapie is ACT: Acceptance and Commitance Therapy. Hierbij gaat het om het accepteren van moeilijke gevoelens en gedachten, het onderzoeken van je koers en dan waardegerichte stappen nemen.

De therapie wordt afgestemd op de leeftijd van de cliënt.