ADHD / ADD behandeling

Wij geven een AD(H)D behandeling: een behandeling speciaal gericht op ADHD/ADD.

ADHD betekent Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands spreek je over een aandachtstoornis met (ADHD) of zonder hyperactiviteit (ADD). Daar komt vaak impulsiviteit bij voor en in welke mate verschilt per persoon. Zie ook brainclinics

Kortom, de concentratie is verstoord oftewel de aandacht is weg bij datgene waarbij de aandacht nodig is. Wegdromen, ergens anders aan denken, uit het raam staren, het gebeurt ons allemaal. Soms kan het een gewoonte zijn geworden. Wanneer spreken we dan van een stoornis? Een stoornis wordt het als het je belemmert in je dagelijks functioneren. Voor kinderen kan dat betekenen dat ze veel vergeten en op school niet opletten en daardoor slecht kunnen leren. Bij volwassenen zul je het merken in het organiseren van werk en thuis. Afspraken worden vergeten, er zijn niet genoeg boodschappen gedaan etc.

De aandacht of concentratie kan verbeterd worden met neurofeedback, zie neurofeedback-training. De hersenen leren zo de aandacht te houden bij datgene wat gevraagd wordt.

Daarnaast kijken we waar iemand mee komt, wat het dagelijks functioneren het meest belemmert. We kijken of er nog bepaalde oorzaken zijn te vinden voor de concentratieproblemen of impulsiviteit. Met oefeningen en thuisopdrachten kunnen we daarmee helpen.

Neurofeedback is E.E.G. feedback; terugkoppeling van hersenactiviteit. We gebruiken ook een vorm van biofeedback waarbij je terugkoppeling krijgt over coherentie van de hartslag, zie ademtraining.

Bij mensen met AD(H)D zie je vaak dat ze teveel ‘slaapgolven’= Theta overdag hebben. Hieronder zie je een overzicht van de hersengolven:

Delta (2-4Hz) Slaap

Theta (4-7Hz) Dromerig

Low Alpha (8-10Hz) Ontspanning

Hi Alpha(10-12Hz) Ontspanning

Low Beta (12-15Hz) Ontspannen aandacht

Beta (15-20Hz) Aandacht

Hi Beta (20-30Hz) Hoge waakzaamheid

Naast het afremmen van teveel Theta activiteit, stimuleren we vaak de Beta activiteit.

De AD(H)D behandeling vindt plaats in praktijk ’t Gooi op Ruitersweg 32 in Hilversum.

ADHD / ADD behandeling, neurofeedback
AD(H)D behandeling, neurofeedback